Failing Forward Faalfolies

Failing Forward Faalfolies

Mislukken, onderuitgaan, tekortschieten, stranden, floppen: ondernemers beleven heel wat grote en kleine faalmomenten. Om hieruit te leren, opnieuw te beginnen en nadien (nog) beter te doen.
Tijdens de Failing Forward Faalfolies praten ondernemende mensen zonder schroom over de obstakels en onverwachte hindernissen op hun weg naar succes. Want falen doe je alleen als je er niets uit leert. Succesvol worden zonder fouten maken bestaat niet. Fouten maak je als opstap naar succes.
De Faalfolie avond bestaat uit een drietal getuigenissen van lokale ondernemers en de mogelijkheid om na te praten met een drankje en een hapje.

LOCATIE
Illie Mangaro, Dok-Noord 7 – 9000 Gent